Minskar trafiken när staden förtätas?
Magazine article, 2004

trafik

Förtätning

Author

Lars Mossfeldt

Chalmers, School of Architecture

Joachim Karlgren

Chalmers, School of Architecture

Miljöforskning

4-

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Created

10/8/2017