Minskar trafiken när staden förtätas?
Artikel i övrig tidskrift, 2004

trafik

Förtätning

Författare

Lars Mossfeldt

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Joachim Karlgren

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Miljöforskning

4-

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08