Varutransporter till externa köpcentra och innerstadshandel. En jämförande studie av effekter på trafikarbete och miljö.
Report, 1998

varuleveranser

externhandel

cityhandel

trafikarbete

Author

Lars Mossfeldt

Department of Urban Design and Planning

Anders Hagson

Department of Urban Design and Planning

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Created

10/6/2017