Varutransporter till externa köpcentra och innerstadshandel. En jämförande studie av effekter på trafikarbete och miljö.
Rapport, 1998

varuleveranser

externhandel

cityhandel

trafikarbete

Författare

Lars Mossfeldt

Institutionen för stadsbyggnad

Anders Hagson

Institutionen för stadsbyggnad

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06