Effekter av förändrade tätortsstrukturer
Report, 2003

grönstruktur

tätortsstruktur

trafikarbete

förtätnig

Author

Joachim Karlgren

Chalmers, School of Architecture

Lars Mossfeldt

Chalmers, School of Architecture

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Created

10/6/2017