Effekter av förändrade tätortsstrukturer
Rapport, 2003

grönstruktur

tätortsstruktur

trafikarbete

förtätnig

Författare

Joachim Karlgren

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Lars Mossfeldt

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06