Stads- och trafikplaneringens paradigm. Om behov av nya principer och samverkande åtgärder för en bättre stadsmiljö.Sammanfattning.
Report, 1999

miljö

stadsmiljö

paradigmskifte

tillgänglighet

trygghet och trivsel

trafiksäkerhet

stads- och trafikplanering

planeringsstöd

Author

Anders Hagson

Department of Architecture

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Created

10/8/2017