Stads- och trafikplaneringens paradigm. Om behov av nya principer och samverkande åtgärder för en bättre stadsmiljö.Sammanfattning.
Rapport, 1999

miljö

stadsmiljö

paradigmskifte

tillgänglighet

trygghet och trivsel

trafiksäkerhet

stads- och trafikplanering

planeringsstöd

Författare

Anders Hagson

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08