Transmission. Urbana experiment kring ljudkonst och ljudrum
Book chapter, 2007

ljuddesign

arkitektur

ljudkonst

Author

Catharina Dyrssen

Chalmers, Architecture

Konstnärlig forskning under lupp. Vetenskapsrådets årsbok för konstnärlig forskning.

Subject Categories

Civil Engineering

HUMANITIES

ISBN

978-91-7307-109-3

More information

Created

10/6/2017