Transmission. Urbana experiment kring ljudkonst och ljudrum
Kapitel i bok, 2007

ljuddesign

arkitektur

ljudkonst

Författare

Catharina Dyrssen

Chalmers, Arkitektur

Konstnärlig forskning under lupp. Vetenskapsrådets årsbok för konstnärlig forskning.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

HUMANIORA

ISBN

978-91-7307-109-3