Låtsas vi fortfarande att rummet är en låda?
Book chapter, 2007

ljudkonst

arkitektur

ljuddesign

Author

Catharina Dyrssen

Chalmers, Architecture

Larm. Från munhåla till laptop: Ljud i nordisk konst.

22-27

Subject Categories

Civil Engineering

HUMANITIES

ISBN

978-91-8968096-8

More information

Created

10/6/2017