Låtsas vi fortfarande att rummet är en låda?
Kapitel i bok, 2007

ljudkonst

arkitektur

ljuddesign

Författare

Catharina Dyrssen

Chalmers, Arkitektur

Larm. Från munhåla till laptop: Ljud i nordisk konst.

22-27
978-91-8968096-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

HUMANIORA

ISBN

978-91-8968096-8

Mer information

Skapat

2017-10-06