Elevers avstånd till närmaste skola
Report, 1998

GIS grundskolor närhet avstånd tillgänglighet städer elever

Author

Mats Reneland

Department of Urban Design and Planning

Subject Categories

Civil Engineering

Rapport - Tema stad & trafik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg : 1998:6

More information

Created

10/6/2017