Elevers avstånd till närmaste skola
Rapport, 1998

GIS grundskolor närhet avstånd tillgänglighet städer elever

Författare

Mats Reneland

Institutionen för stadsbyggnad

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Rapport - Tema stad & trafik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg : 1998:6

Mer information

Skapat

2017-10-06