Analys av barns skolvägar och gångtider vid olika antaganden om trafiksäkerhetsstandard
Report, 2009

Barn GIS enkät skolvägar trafiksäkerhet

Author

Mats Reneland

Chalmers, Architecture

Subject Categories

Civil Engineering

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Sektionen för arkitektur

More information

Created

10/7/2017