Analys av barns skolvägar och gångtider vid olika antaganden om trafiksäkerhetsstandard
Rapport, 2009

Barn GIS enkät skolvägar trafiksäkerhet

Författare

Mats Reneland

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Sektionen för arkitektur

Mer information

Skapat

2017-10-07