Metoder för samråd och samverkan
Report, 1991

Author

Lars Göran Bergqvist

Department of Architecture

Magnus Rönn

Department of Architecture

Subject Categories

Civil Engineering

ISBN

91-7032-540-5

More information

Created

10/7/2017