Metoder för samråd och samverkan
Rapport, 1991

Författare

Lars Göran Bergqvist

Institutionen för arkitektur

Magnus Rönn

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

91-7032-540-5