Fysisk och psykosocial miljö
Review article, 2009

Author

David Edvardsson

Helle Wijk

University of Gothenburg

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom. Preliiminär version

Subject Categories

Nursing

Other Social Sciences not elsewhere specified

More information

Latest update

12/13/2018