Fysisk och psykosocial miljö
Reviewartikel, 2009

Författare

David Edvardsson

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom. Preliiminär version

Ämneskategorier

Omvårdnad

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13