31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet – att minska slöseriet
Report, 2009

Editor

Per-Erik Josephson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Construction Management

Lasse Saukkoriipi

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Construction Management

Subject Categories

Other Mechanical Engineering

More information

Latest update

10/15/2018