Mättat fett och kostråd
Magazine article, 2009

Artikeln granskar vetenskapliga publikationer som Livsmedelsverket anger som stöd för ifrågasatta rekommendationer om minskat intag av mättat fett. Knappast några av dessa studier ger i själva verket något stöd. Dessutom finns mycket forskning som talar emot negativa hälsoeffekter av mättat fett.

Author

Göran Petersson

Chalmers, Chemical and Biological Engineering

Dagens Medicin (samtliga 12 författare anges i fulltexten)

8 april

Subject Categories

Food Science

Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology

Areas of Advance

Life Science Engineering (2010-2018)

More information

Created

10/6/2017