Organisatoriska förändringar inom folktandvården: effekter på arbetsvillkor, produktivitett och tandläkarnas hälsa
Paper in proceeding, 2009

Author

B Rolander

D Jonker

I Balogh

Leif Sandsjö

University of Gothenburg

Jörgen Winkel

University of Gothenburg

K Ekberg

Proceedings från konferensen ”Arbetet i människors liv”, Göteborgs universitet, 13-14 maj, 2009

Subject Categories

Other Social Sciences not elsewhere specified

More information

Created

10/10/2017