Organisatoriska förändringar inom folktandvården: effekter på arbetsvillkor, produktivitett och tandläkarnas hälsa
Paper i proceeding, 2009

Författare

B Rolander

D Jonker

I Balogh

Leif Sandsjö

Göteborgs universitet

Jörgen Winkel

Göteborgs universitet

K Ekberg

Proceedings från konferensen ”Arbetet i människors liv”, Göteborgs universitet, 13-14 maj, 2009

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10