Holländsk ekoguide: En vägvisare till uthålligt byggande i Nederländerna
Book, 1999

Nederländerna 1990-tal

hållbart byggande

demonstrationsprojekt

Author

Paula Femenias

Department of Architecture

Subject Categories

Civil Engineering

ISBN

9789173329002

More information

Created

10/7/2017