Skapar Innovationer jobb? Produktinnovationer och processinnovationer i den kunskapsbaserade ekonomin
Book, 2002

Author

C Edquist

L Hommen

Tomas McKelvey

Chalmers, Department of Industrial Dynamics

Subject Categories

Business Administration

More information

Created

10/7/2017