Secondary hardening in some low-chromium hotwork tool steels
Doctoral thesis, 2011

Kollektorn, Kemivägen 9
Opponent: Annika Borgenstam, Institutionen för Materialvetenskap, Kungliga tekniska högskolan

Author

Jörgen Andersson

Chalmers, Applied Physics, Microscopy and Microanalysis

Subject Categories

Physical Sciences

Areas of Advance

Materials Science

ISBN

978-91-7385-508-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 3189

Kollektorn, Kemivägen 9

Opponent: Annika Borgenstam, Institutionen för Materialvetenskap, Kungliga tekniska högskolan

More information

Created

10/8/2017