Secondary hardening in some low-chromium hotwork tool steels
Doktorsavhandling, 2011

Kollektorn, Kemivägen 9
Opponent: Annika Borgenstam, Institutionen för Materialvetenskap, Kungliga tekniska högskolan

Författare

Jörgen Andersson

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Ämneskategorier

Fysik

Styrkeområden

Materialvetenskap

ISBN

978-91-7385-508-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 3189

Kollektorn, Kemivägen 9

Opponent: Annika Borgenstam, Institutionen för Materialvetenskap, Kungliga tekniska högskolan

Mer information

Skapat

2017-10-08