Design - att formge en tanke
Book chapter, 2004

Author

Maria Nyström

Chalmers, School of Architecture

Design vad är det? Med fokus på H55, Kulturmagasinet och Helsingborgs museiförening

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Latest update

5/12/2020