Lagring av värme i mark vid låg temperatur
Magazine article, 1982

energilagring

berg

Author

K. Gösta Eriksson

Department of Geology

Sven Åke Larson

Örjan Haag

Department of Geology

Statens råd för byggnadsforskning (BFR)

Vol. R 105:1983 117-123

Subject Categories

Earth and Related Environmental Sciences

More information

Created

10/6/2017