Lagring av värme i mark vid låg temperatur
Artikel i övrig tidskrift, 1982

energilagring

berg

Författare

K. Gösta Eriksson

Institutionen för geologi

Sven Åke Larson

Örjan Haag

Institutionen för geologi

Statens råd för byggnadsforskning (BFR)

Vol. R 105:1983 117-123

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06