Giftfri miljö och skräpmat
Magazine article, 2005

Kosten dominerar människans exponering för komplexa kemiska ämnen. Medvetenheten om detta är dålig vilket bidrar till att kostrelaterade hälsoproblem negligeras. Krönikan lyfter fram hur risker med vanliga livsmedel kan tydliggöras via koppling till miljömålet giftfri miljö. Socker betonas som ett huvudproblem.

folkhälsa

antioxidanter

kost

miljögifter

socker

livsmedel

Author

Göran Petersson

Chalmers, Chemical and Biological Engineering, Chemical Environmental Science

Kemivärlden

Vol. 2005 7/8 31-

Subject Categories

Food Science

Environmental Sciences

Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology

Areas of Advance

Life Science Engineering (2010-2018)

More information

Created

10/8/2017