Möjliga åtgärder för att lösa CFC-problematiken - resultat från enkäter i Norden och internationellt
Conference contribution, 1989

Author

Thore Berntsson

Department of Heat and Power Technology

VVS-Tekniska Föreningen, FREONDAGEN 1989, Stockholm den 5 mars

Subject Categories

Chemical Engineering

More information

Created

10/6/2017