The Geography of Science - an Example from Chalmers
Magazine article, 2011

Under pågående utvärdering av Chalmers åtta styrkeområden, i vilken Chalmers bibliotek deltar, ställde bibliometrikerna sig frågorna: Vilka är Chalmers samarbetspartners? Hur internationellt är Chalmers? Hur kan vi på ett intressant sätt visualisera Chalmers samarbetsmönster? I Olle Persson och Loet Leydesdorffs artikel ”Mapping the Geography of Science” (2010) fann vi metoder för att projicera samarbetsmönster på världskartan och bestämde oss för att testa dem. Med guidning av Persson och Leydesdorffs artikel, data från Web of Science som underlag samt GPS Visualizer och Google Maps som verktyg sökte vi sedan att visualiserade Chalmers geografi anno 2011.

Author

Stina Johansson

Chalmers Library

ScieCom info – Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication

1652-3202 (ISSN)

Vol. 7 4

Subject Categories

Information Studies

More information

Created

10/7/2017