Exempel på animeringar och multimedia för interaktiva moment i reglerteknisk undervisning
Paper in proceeding, 1996

Author

Bengt Schmidtbauer

Department of Control Engineering

Preprints, Reglermöte 96, Luleå, Sweden

Subject Categories

Computer and Information Science

More information

Created

10/6/2017