Försvarsmakten och officerskåren – inriktning, uppgifter, kompetens
Book chapter, 2012

Author

Karl Ydén

University of Gothenburg

I Peter Nordlund (red) Officersutbildning: i Sverige och internationellt

1650-1942 (ISSN)

Vol. 2 5-21

Subject Categories

Business Administration

More information

Created

10/10/2017