Karl Ydén

Showing 33 publications

2020

Why Military Organizations Are Cautious About Learning

Hans Hasselbladh, Karl Ydén
Armed Forces and Society. Vol. 46 (3), p. 475-494
Journal article
2019

Sweden and the issue of NATO membership: exploring a public opinion paradox

Karl Ydén, Joakim Berndtsson, Magnus Petersson
Defence Studies. Vol. 19 (1), p. 1-18
Journal article
2018

En ny gryning för försvaret? Svensk försvarspolitik i opinonsmässig medvind.

Joakim Berndtsson, Ulf Bjereld, Karl Ydén
Sprickor i fasaden: SOM-undersökningen 2017 (SOM-rapport, 0284-4788 ; nr 72), p. 353-362
Book chapter
2018

Att studera organiserande och handlingslogiker i militära sammanhang

Karl Ydén
Uppdrag militär. Perspektiv på militärt yrkeskunnande., p. 29-50
Book chapter
2018

Svensk officersutbildning, akademisering och militär professionalisering

Karl Ydén
Försvarshögskolan. Från militär högskola till akademiskt lärosäte. , p. 27-37
Book chapter
2017

Tillbaka till framtiden? Svenskarnas syn på försvaret, värnplikten och Nato

Joakim Berndtsson, Ulf Bjereld, Karl Ydén
Larmar och gör sig till : SOM-undersökningen 2016, p. 597-610
Book chapter
2017

Starkt stöd för försvaret men färre vill gå med i Nato. DN Debatt

Joakim Berndtsson, Ulf Bjereld, Karl Ydén
Dagens nyheter
Newspaper article
2016

Turbulenta tider – svenskarnas åsikter om försvaret, Ryssland, NATO och Islamiska staten

Joakim Berndtsson, Ulf Bjereld, Karl Ydén
Ekvilibrium. Ohlsson, Jonas; Oscarsson, Henrik & Maria Solevid (red), p. 239-253
Book chapter
2016

Stöd för Nato-medlemskap nu större än motståndet. DN Debatt

Joakim Berndtsson, Ulf Bjereld, Karl Ydén
Dagens Nyheter. Vol. 2016 (6 maj), p. 6-
Magazine article
2016

Officersutbildning – ett mål eller ett medel?

Karl Ydén
Kungliga Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar och Tidskrift. Vol. 2016 (4), p. 150-161
Review article
2015

Skärpt försvarsdebatt – Nato, Ryssland och försvarsutgifter

Ulf Bjereld, Karl Ydén
Fragment. Red Annika Bergström, Henrik Oscarsson, Maria Oskarson
Book chapter
2015

Swedish and British Public Opinion of the Armed Forces after a Decade of War

Joakim Berndtsson, Christopher Dandeker, Karl Ydén
Armed Forces and Society. Vol. 41 (2), p. 307-328
Journal article
2014

Skilda världar? Försvaret, politikerna och svenskarna

Karl Ydén, Joakim Berndtsson
Bergström, Annika & Oscarsson, Henrik (red.) Mittfåra och Marginal. Göteborgs universitet: SOM-institutet, p. 461-475
Book chapter
2014

"Kraftigt ökat stöd för både Natointräde och värnplikt" DN Debatt

Ulf Bjereld, Joakim Berndtsson, Karl Ydén
Dagens Nyheter. Vol. 15 april
Magazine article
2013

Efter Afghanistan? Försvaret, kriget och svenskarna

Karl Ydén, Joakim Berndtsson
Weibull, Lennart, Henrik Oscarsson & Annica Bergström (red) Vägskäl. Götebors universitet: SOM-institutet., p. 617-629
Book chapter
2012

När kriget kommit - svenskarna och den nya försvarspolitiken

Karl Ydén, Joakim Berndtsson
Weibull, Lennart; Oscarsson, Henrik och Annika Bergström (red) 2012: I framtidens skugga, p. 501-512
Book chapter
2012

Försvarsmakten och officerskåren – inriktning, uppgifter, kompetens

Karl Ydén
I Peter Nordlund (red) Officersutbildning: i Sverige och internationellt. Vol. 2, p. 5-21
Book chapter
2012

Svensk säkerhetspolitisk opinion

Ulf Bjereld, Karl Ydén, Joakim Berndtsson
Svenska Dagbladet (26 maj 2012)
Magazine article
2011

Det var en gång en rapport

Karl Ydén
R.Wildow & S. Tamimi (red.), 2011, Värnpliktsrörelsens historia – 40 år på barrikaderna, p. 88-89
Book chapter
2010

Modern militär professionalism

Karl Ydén
The Royal Swedish Academy of War Sciences Proceedings and Journal (2/2010), p. 30-41
Magazine article
2010

Militärsociologi – en introduktion

Franz Kernic, Tamara Tawaefi, Karl Ydén
Book
2010

Den svenska militärsociologin

Karl Ydén
F. Kernic, T. Tawaefi, K. Ydén, 2010, Militärsociologi – en introduktion, p. 19-21
Book chapter
2007

En officerskår för faktiska insatser

Hans Hasselbladh, Karl Ydén
RO/Mj Lennart Hammarstrand (red.) Modern militär professionalism - försvaret och Sverige i världen. En vitbok utgiven av Sveriges Reservofficersförbund, p. 43-69
Book chapter
2006

Bringing Violence back In: New War's and Reprofessionalizing Sweden's Armed Forces

Karl Ydén
Abrahamsson, B., Egnell, R. & Ydén, K., Effect Based Operations, Military Organization and Professionalization, p. 75-111
Book chapter
2006

Effects based operations, military organization, and professionalization

B Abrahamsson, R Egnell, Karl Ydén
Book
2005

Organizations, Co-ordinated Actions and Network Based Defence

B. Abrahamsson, Karl Ydén
Ydén (ed.) Directions in Military Organizing, p. 169-184
Book chapter
2005

The Command Post and the Field: Technology, Strategy and Tactics

Maria Bergquist, Karl Ydén
Ydén (ed.) Directions in Military Organizing, p. 89-116
Book chapter
2005

Directions in Military Organizing

Karl Ydén
Edited book
2003

Krigsvetenskap och nätverksbaserat försvar

Karl Ydén
Nätverksbaserat försvar, p. 123-192
Book chapter
2000

Ledarskap som verklighetsdefinition, relation och process

Mats Alvesson, Karl Ydén
Ydén, K. (ed.) IT, organiserande och ledarskap, p. 47-78
Book chapter
2000

IT, organiserande och ledarskap

Karl Ydén
Edited book

Download publication list

You can download this list to your computer.

Filter and download publication list

As logged in user (Chalmers employee) you find more export functions in MyResearch.

You may also import these directly to Zotero or Mendeley by using a browser plugin. These are found herer:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

The service SwePub offers export of contents from Research in other formats, such as Harvard and Oxford in .RIS, BibTex and RefWorks format.

There are no projects.
There might be more projects where Karl Ydén participates, but you have to be logged in as a Chalmers employee to see them.