Att studera organiserande och handlingslogiker i militära sammanhang
Book chapter, 2018

En översikt över militär sektorsforskning om svenska militära utlandsuppdrag.

BA01

förvaltning

Uppdrag Utland

våldsutövning

organisation

institutionell ordning

handlingslogiker

försvarsforskning

Author

Karl Ydén

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Maritime Studies, Maritime Human Factors

Uppdrag militär. Perspektiv på militärt yrkeskunnande.

29-50

Subject Categories

Other Social Sciences

More information

Latest update

3/13/2019