Att studera organiserande och handlingslogiker i militära sammanhang
Kapitel i bok, 2018

En översikt över militär sektorsforskning om svenska militära utlandsuppdrag.

våldsutövning

förvaltning

BA01

Uppdrag Utland

försvarsforskning

handlingslogiker

institutionell ordning

organisation

Författare

Karl Ydén

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Uppdrag militär. Perspektiv på militärt yrkeskunnande.

29-50
978-91-88053-81-7 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-25