En officerskår för faktiska insatser
Book chapter, 2007

Author

Hans Hasselbladh

University of Gothenburg

Karl Ydén

University of Gothenburg

RO/Mj Lennart Hammarstrand (red.) Modern militär professionalism - försvaret och Sverige i världen. En vitbok utgiven av Sveriges Reservofficersförbund

43-69
000-00-000000-0-0 (ISBN)

Subject Categories

Business Administration

ISBN

000-00-000000-0-0

More information

Created

10/10/2017