En officerskår för faktiska insatser
Kapitel i bok, 2007

Författare

Hans Hasselbladh

Göteborgs universitet

Karl Ydén

Göteborgs universitet

RO/Mj Lennart Hammarstrand (red.) Modern militär professionalism - försvaret och Sverige i världen. En vitbok utgiven av Sveriges Reservofficersförbund

43-69
000-00-000000-0-0 (ISBN)

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

000-00-000000-0-0

Mer information

Skapat

2017-10-10