Spinning och autonom influens på hjärtat: Analys av hjärtfrekvensvariation
Paper in proceedings, 1998

Author

C. Widmark

Kaj Lindecrantz

Chalmers, Signals and Systems, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedical Signals and Systems

C. Edberg

E. Sterner-Victorin

K. Widmark

Svenska Läkaresällskapets Riksstämma

Subject Categories

Computer and Information Science

More information

Created

10/7/2017