Bevare oss för det brittiska utvärderingseländet
Magazine article, 2012

SVENSKA universitetsledningar tenderar numera att prioritera lärosätets intäkter högre än allt annat, inklusive klassiska akademiska ideal som bildning och fri forskning. Därför fruktar vi att ett genomförande av Jan Björklunds planer kommer att leda till samma slags vansinne i Sverige som vi nu ser i Storbritannien.

Forskningsutvärdering

Author

Gustaf Arrhenius

Per Dannefjord

Olle Häggström

Chalmers, Mathematical Sciences, Mathematical Statistics

University of Gothenburg

Mattias Marklund

Ann-Marie Pendrill

University of Gothenburg

Universitetsläraren

0282-4973 (ISSN)

Vol. 2012 18 dec

Subject Categories

Other Social Sciences

More information

Created

10/8/2017