Att mäta flexibilitet
Magazine article, 2012

En stor del av svensk verkstadsindustri konkurrerar med att vara flexibla ur olika avseenden, men försvinnande få mäter flexibilitet i produktionen. Hur kommer detta sig? En förklaring är att det är svårt och en annan är att det saknas insikt om att det behöver mätas.

Author

Peter Almström

Chalmers, Materials and Manufacturing Technology, Manufacturing Technology

Verkstäderna

6

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Areas of Advance

Production

More information

Created

10/7/2017