Kraftspel i urban och samhällelig förändring - En utforskande arkitektur.
Magazine article, 2002

Author

Sten Gromark

Department of Architecture

Formas tidskrift Miljöforskning

4-5

Subject Categories

Architectural Engineering

Civil Engineering

HUMANITIES

Architecture

Sociology

Philosophy, Ethics and Religion

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

More information

Created

10/7/2017