Arkitektur - ett samhälles själsliga tillstånd i sten och bruk…Om två aktuella tolkningar av nutida arkitektur
Magazine article, 1998

Author

Sten Gromark

Department of Architecture

Nordisk arkitekturforskning

1102-5824 (ISSN)

4

Subject Categories

Architectural Engineering

Civil Engineering

Architecture

Sociology

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

More information

Created

10/7/2017