preBikeSAFE (TRV 2011 86383) Slutrapport
Report, 2012

MASCOT systemet har anpassats till en cykel och insamling av naturalistisk data från cykeln har blivit framgångsrikt testat. Sex videoklipp har producerats för att visa potentialen av den naturalistiska metodologin för att förbättra trafiksäkerhet i säkerhetskritiska situationer. Ett förslag till ytterligare dataanalys har gjorts för varje videoklipp och ska följas upp i framtida projekt som ska samla in mer data. Dessa videoklipp, tillsammans med de relaterade analysförslagen är viktiga resultat av detta projekt och är bifogade till den här slutrapporten.

Author

Marco Dozza

Chalmers, Applied Mechanics, Vehicle Safety

Driving Forces

Sustainable development

Innovation and entrepreneurship

Areas of Advance

Transport

Subject Categories

Computer and Information Science

Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering

More information

Created

10/6/2017