Kød uden dyr? Kan ny teknik gøre problemer med dyreetik og miljø til historie?
Book chapter, 2012

Author

Stellan Welin

Julie Gold

Chalmers, Applied Physics, Biological Physics

Gjerris M, Klingenberg R, Meyer G & Tveit G: KØD - Kalejdoskopiske blikke på det daglige kød. Tiderne Skifter, København. Bogen

Driving Forces

Sustainable development

Subject Categories

Food Science

Philosophy, Ethics and Religion

Other Industrial Biotechnology

Areas of Advance

Life Science Engineering (2010-2018)

More information

Latest update

12/13/2018