Mer solvärme i danska fjärrvärmesystem
Magazine article, 2012

Fortsatt vindkraftsutbyggnad och höga gaspriser gör att allt fler danska fjärrvärmeverk uppför eller planerar för stora solvärmesystem. Hittills har de mer än 250 000 m² (175 MWth) i drift och de närmaste åren planerar man att uppföra ytterligare 300 000 m² (210 MWth).

Author

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Energimagasinet

6/2012 42-46

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

Subject Categories

Civil Engineering

Other Civil Engineering

More information

Created

10/8/2017