Konstruktivism och dekonstruktion
Magazine article, 1990

Ett försök montera isär dekonstruktivismen och frilägga påverkan från den sovjetiska konstruktivismen och den filosofiska dekonstruktionen.

Konstantin

Derrida

1890-1974

Dekonstruktivism 1980-talet

1892-1946

1930-2004

Moisej

Ginzburg

Jacques

Melnikov

Konstruktivism (konst) Sovjetunionen 1920-talet

Author

Claes Caldenby

Chalmers, School of Architecture

Arkitektur

3 26-35

Subject Categories

Building Technologies

More information

Created

10/6/2017